Dream Job

Công việc mơ ước của tôi

Lúc còn nhỏ tôi mơ ước sau này mình sẽ có một công việc liên quan đến “sáng tạo”, kiểu như chỉ ngồi một chỗ và tạo ra những ý tưởng độc đáo, bán nó […]

Đọc tiếp