Đừng gây thêm khó dễ cho người cùng ngành

Một trong những điều quan trọng nhất tôi học được khi làm việc chung với những người cùng ngành, dù là trong công ty hay tại công ty đối thủ, chính là đừng làm khó dễ cho nhau !

Quan hệ client và agency là một quan hệ rất bình thường, thuận mua vừa bán. Nếu làm tốt, dĩ nhiên client sẽ gắn bó lâu dài. Bởi vì việc tìm ra một agency mới hiểu và phù hợp không phải là việc đơn giản.

Còn nếu như đã làm tốt mà client vẫn muốn thay đổi agency để tìm một đối tác mới. Thì đó chưa chắc là do mình dở. Chỉ đơn giản là muốn đổi gió, hoặc là những cam kết lợi ích lớn hơn mà client có thể nhận được từ agency mới.

Việc thay đổi agency sẽ đi cùng với việc bàn giao công việc và thông tin. Bởi vì nhiều khi client không nắm được toàn bộ thông tin cần thiết bởi vì agency cũ quản lý. Trong lĩnh vực thiết kế website thì việc này là hoàn toàn bình thường.

Và nếu là một agency tốt, chơi đẹp thì hãy làm việc bàn giao trở thành một việc dễ dàng và đơn giản. Hãy thôi làm khó nhau !

Bởi vì một khách hàng mới tới, không có nghĩa là sẽ trở thành khách hàng vĩnh viễn của mình. Và khi một khách hàng đi không có nghĩa là chúng ta sẽ không còn cơ hội phục vụ họ nữa.

Cho nên, điều quan trọng nhất vẫn là sự uy tín và chuyên nghiệp của agency. Đừng đánh mất nó !