Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z - Philip Kotler

[Review] Sách: Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z – Philip Kotler

Đánh giá chung: Đúng như trong phần giới thiệu đầu sách, đây là quyển sách chia sẻ những suy ngẫm của tác giả về các vấn đề trong marketing. Quyển sách này không phải là loại sách dạy lý thuyết vì vậy các nội dung trong sách rời rạc và dễ theo dõi, không có nhiều phần chứng minh hoặc các biểu đồ hay số liệu. Quyển sách này rất có giá trị làm sách tham khảo cho những người làm trong lĩnh vực quản lý hoặc marketing.

Kinh nghiệm đọc: Không cần quá tập trung hoặc đọc liền mạch, các nội dung tương đối rời rạc nên có thể dừng và đọc tiếp bất cứ đoạn nào trong sách. Nên đọc kỹ phần mục lục để nắm được các vấn đề mà tác giả sẽ triển khai trong sách.

Phê bình: Có nhiều nội dung và ví dụ không còn phù hợp trong thời điểm hiện nay.

Điểm đánh giá: 7/10.

Link đặt mua online: https://tiki.vn/thau-hieu-tiep-thi-tu-a-den-z-80-khai-niem-nha-quan-ly-can-biet-p573011.html

LIÊN QUAN  [Review] Sách: Content Hay Nói Thay Nước Bọt
Posted in Review and tagged , , , .