Đừng gây thêm khó dễ cho người cùng ngành

Một trong những điều quan trọng nhất tôi học được khi làm việc chung với những người cùng ngành, dù là trong công ty hay tại công ty đối thủ, chính là đừng làm khó dễ cho nhau ! Quan hệ client và agency là một quan hệ rất bình thường, thuận mua vừa bán. …

Đừng gây thêm khó dễ cho người cùng ngành Read More »